Giải bài C9 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C9 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

Đề bài C9 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

Lời giải câu C9 Trang 26 SGK Vật lý lớp 6:

– Dùng chân đá vào quả bóng đang nằm yên trên sân, quả bóng chuyển động.

– Dùng tay cản một viên bi đang chuyển động.

– Khi kéo cờ lực kéo của tay học sinh làm cho dây và cờ chuyển động.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status