Giải bài C9 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C9 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C9 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C9 Trang 19 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C9 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6:

(1) điều chỉnh số 0 ;

(2) vật đem cân ;

(3) quả cân ;

(4) thăng bằng ;

(5) đúng giữa ;

(6) quả cân ;

(7) vật đem cân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status