Giải bài C9 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C9 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C9 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C9 Trang 10 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C9 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6:

a. (1): 7cm

b. (2): gần bằng 7cm (độ chừng 6,8cm)

c. (3): dài hơn 7cm (độ chừng 7,4cm)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status