Giải bài C8 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C8 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao đo nhiệt độ của hơi nước sôi. Người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu ?

Lời giải câu C8 Trang 88 SGK Vật lý lớp 6:

Để đo nhiệt độ của hơi nước người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân vì nó có nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ sôi của nước (GHĐ là 130ºC > 100ºC) (nhiệt độ sôi của nước) và không dùng nhiệt kế rượu vì có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ sôi của nước (GHĐ là 50ºC < 100ºC).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status