Giải bài C8 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo).

Đề bài C8 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu đậy nút kín thì không cạn ?

Lời giải câu C8 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C8 Trang 84 SGK Vat ly lop 6 – Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status