Giải bài C8 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Đề bài C8 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6:

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng ?

Lời giải câu C8 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6:

Kết quả thí nghiệm cùng diện tích mặt thoáng, cùng điều kiện về gió, đĩa được hơ nóng thì nước bay hơi nhanh hơn đĩa kia, khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status