Giải bài C8 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt.

Đề bài C8 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6:

Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào ? Tại sao ?

Lời giải câu C8 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6:

Cong về phía thanh thép. Vì thanh đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status