Giải bài C8 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Đề bài C8 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6:

Về nhà, hãy làm thử một cái lực kế, và phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Lời giải câu C8 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6:

Học sinh tự tạo riêng cho mình một cái lực kế.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status