Giải bài C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng.

Đề bài C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C8 Trang 23 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6:

(1) cân bằng

(2) đứng yên

(3) chiều

(4) phương

(5) chiều

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status