Giải bài C8 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C8 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-béc-van trong lớp.

Lời giải câu C8 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6:

GHĐ của cân Rô-béc-van là tổng khối lượng các quả cân trong quả hộp cân.

ĐCNN của cân Rô-béc-van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân (1mg).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status