Giải bài C8 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C8 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C8 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C8 Trang 10 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C8 Trang 10 SGK Vật lý lớp 6:

Chọn hình c) vì đặt thước đúng và vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status