Giải bài C7 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo).

Đề bài C7 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng lại trên lá cây vào ban đêm.

Lời giải câu C7 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Về ban đêm nhiệt độ hạ xuống, hơi nước trong không khí quanh lá cây ngưng tụ thành những giọt sương, nhiều giọt sương tụ lại tạo thành những giọt nước.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status