Giải bài C7 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt.

Đề bài C7 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6:

Đồng và thép nở vì nhiệt giống nhau hay khác nhau ?

Lời giải câu C7 Trang 66 SGK Vật lý lớp 6:

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau, đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status