Giải bài C7 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Đề bài C7 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C7 Trang 61 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C7 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6:

Mực chất lỏng trong ống nhỏ dâng lên nhiều hơn.

Vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng phải lớn hơn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status