Giải bài C7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Đề bài C7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng ở Pháp, tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ.

Lời giải câu C7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Tính chất chung của chất rắn là nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Vào mùa hạ nhiệt độ tăng lên làm cho thép nở ra nên tháp cao lên.

Ở Pháp, tháng Một đang là mùa Đông, tháng Bảy là mùa hạ, do đó tháng Bảy nóng hơn tháng Một (tức nhiệt độ ngoài trời tháng Bảy cao hơn tháng Một). Mà thép giãn nở theo nhiệt độ tăng, do đó vào tháng 7 tháp Ép-phen sẽ cao hơn so với tháng 1 (cao thêm 10cm).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status