Giải bài C7 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Đề bài C7 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy giải thích tại sao trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố người ta không chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilôgam ? Thực chất các “cân bỏ túi” là dụng cụ gì ?

Lời giải câu C7 Trang 35 SGK Vật lý lớp 6:

Người ta chia độ theo kilôgam mà không chia độ theo Niutơn vì trong cuộc sống người ta cần biết khối lượng của vật, nếu cần biết trọng lượng vật người ta dùng hệ thức P = 10.m đế xác định trọng lượng vật. Thực chất “cân bỏ túi” là một lực kế lò xo nhỏ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status