Giải bài C7 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng.

Đề bài C7 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6:

Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Lời giải câu C7 Trang 22 SGK Vật lý lớp 6:

Nhận xét: Hai đội tác dụng hai lực lên cùng một sợi dây có phương nằm ngang cùng nhau, chiều trái ngược nhau.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status