Giải bài C7 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C7 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C7 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C7 Trang 19 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C7 Trang 19 SGK Vật lý lớp 6:

Sau khi đối chiếu hình và cân thật của cân Rôbecvan :

  1. đòn cân
  2. đĩa cân
  3. kim cân
  4. hộp quả cân
  5. ốc điều chỉnh
  6. con mã

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status