Giải bài C6 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C6 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C6 Trang 9 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C6 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

  1. đô dài
  2. GHĐ (giới hạn đo)
  3. ĐCNN (độ chia nhỏ nhất)
  4. dọc theo
  5. ngang bằng với
  6. vuông góc
  7. gần nhất

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status