Giải bài C6 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C6 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C6 Trang 87 SGK Vat ly lop 6 – De bai

Lời giải câu C6 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

(1) 100ºC

(2) nhiệt độ sôi

(3) không thay đổi

(4) bọt khí

(5) mặt thoáng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status