Giải bài C6 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo).

Đề bài C6 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ.

Lời giải câu C6 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Ví dụ 1: Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ tạo thành mưa.

Ví dụ 2: Khi hà hơi vào mặt gương, hơi nước trong hơi thở từ miệng gặp gương thì ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ li ti bám vào gương, làm mờ gương.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status