Giải bài C6 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Đề bài C6 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió ?

Lời giải câu C6 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6:

Phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió để tránh tác động của gió đến sự bay hơi.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status