Giải bài C6 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 1: Đo độ dài.

Đề bài C6 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6:

Có 3 thước đo sau đây:

– Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

– Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN  1mm.

– Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

Hỏi nên dùng thước nào để đo :

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Lời giải câu C6 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6:

a) Nên dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

b) Nên dùng thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

c) Nên dùng thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status