Giải bài C6 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí.

Đề bài C6 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C6 Trang 63 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C6 Trang 63 SGK Vật lý lớp 6:

(1) tăng

(2) lạnh đi

(3) ít nhất

(4) nhiều nhất

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status