Giải bài C6 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 16: Ròng rọc.

Đề bài C6 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

Dùng ròng rọc có lợi gì ?

Lời giải câu C6 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

Dùng ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng vì nó có tác dụng thay đổi hướng của lực kéo (ròng rọc cố định) không nguy hiểm trong lao động, ngoài ra còn làm độ lớn của lực thay đổi (ròng rọc động) giúp cho ta lợi về lực.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status