Giải bài C6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 15: Đòn bẩy.

Đề bài C6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C6 Trang 49 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 6:

Đặt điểm tựa gần ống bêtông hơn.

Buộc dây kéo ra xa điểm tựa.

Buộc thêm một vật nặng khác vào phía cuối đòn bẩy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status