Giải bài C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Đề bài C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C6 Trang 34 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng 1N.

b) Một quả cân có khối lượng 200g thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng 10N.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status