Giải bài C6 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực.

Đề bài C6 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6:

Treo một dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của một chậu nước. Mặt nước là nằm ngang. Hãy dùng một thước êke để tìm mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang.

Lời giải câu C6 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6:

Phương thẳng đứng vuông góc với mặt nằm ngang.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status