Giải bài C6 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.

Đề bài C6 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

“397g ; 500g ; lượng ; khối lượng”

Khối lượng của một vật chỉ (4) ……….. chất chứa trong vật.

Lời giải câu C6 Trang 18 SGK Vật lý lớp 6:

Khối lượng của một vật chỉ (4) lượng chất chứa trong vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status