Giải bài C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.

Đề bài C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Lời giải câu C6 Trang 17 SGK Vật lý lớp 6:

Sau khi làm xong bình chia độ như câu 5, em dùng 1 hòn đá và 1 viên bi, để đo thể tích của 2 vật này em lần lượt cho từng vật vào bình chia độ đã làm xong và thể tích nước dâng lên là thể tích của từng vật.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status