Giải bài C5 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C5 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?

Lời giải câu C5 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Khi đầu cuối vật không ngang bằng với vạch chia của thước đo thì đọc giá trị của gạch gần nhất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status