Giải bài C5 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo).

Đề bài C5 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không ?

Lời giải câu C5 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Theo kết quả nhận xét từ câu 1 đến câu 4 cho ta thấy dự đoán của ta về sự ngưng tụ là quá trình ngược với sự bay hơi là đúng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status