Giải bài C5 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Đề bài C5 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau ?

Lời giải câu C5 Trang 82 SGK Vật lý lớp 6:

Vì để diện tích mặt thoáng của nước ở 2 đĩa như nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status