Giải bài C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 22: Nhiệt kế – Nhiệt giai.

Đề bài C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tính xem 30ºC, 37ºC ứng với bao nhiêu ºF ?

Lời giải câu C5 Trang 70 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 70 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status