Giải bài C5 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 1: Đo độ dài.

Đề bài C5 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Lời giải câu C5 Trang 7 SGK Vật lý lớp 6:

Tùy theo thước đo mà học sinh đang sử dụng.

Ví dụ :

– ĐCNN thước em dùng là 1mm.

– GHĐ thước em dùng khoảng 20cm hoặc 30cm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status