Giải bài C5 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Đề bài C5 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6:

Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ thật đầy ấm ?

Lời giải câu C5 Trang 61 SGK Vật lý lớp 6:

Khi đun nước, ta không nên đổ thật đầy ấm vì do tính chất “chất lỏng nở ra khi nóng lên và chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn” nên làm nước tràn ra ngoài khi nước nóng lên.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status