Giải bài C5 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 16: Ròng rọc.

Đề bài C5 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

Tìm những thí dụ về sử dụng ròng rọc.

Lời giải câu C5 Trang 52 SGK Vật lý lớp 6:

Ví dụ :

  • Múc nước dưới giếng lên – dùng ròng rọc cố định để đổi hướng.
  • Ròng rọc kéo cờ lên treo ở cột cờ.
  • Ròng rọc kéo vật liệu đưa lên tầng cao trong xây dựng.
  • Ròng rọc trong cần câu cá.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status