Giải bài C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng.

Đề bài C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Dụng cụ gồm có :

– Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

– Một bình chia độ có GHĐ 250m³, miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100m³ nước.

– Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N.

Lời giải câu C5 Trang 38 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 38 SGK Vat ly lop 6 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status