Giải bài C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.

Đề bài C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào ? Tại sao phải cầm như thế ?

Lời giải câu C5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 6:

Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế thẳng đứng. Lực cần đo là trọng lực có phương thẳng đứng như vậy mới đọc kết quả chính xác.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status