Giải bài C5 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 9: Lực đàn hồi.

Đề bài C5 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6:

Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1) …….

b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì thực đàn hồi (2) ……..

Lời giải câu C5 Trang 32 SGK Vật lý lớp 6:

(1) tăng gấp đôi

(2) tăng gấp ba

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status