Giải bài C5 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực.

Đề bài C5 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6:

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu :

Trọng lực có phương (1) …………… và có chiều (2) ……………

Lời giải câu C5 Trang 29 SGK Vật lý lớp 6:

(1) thẳng đứng

(2) hướng về Trái Đất

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status