Giải bài C5 Trang 25 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C5 Trang 25 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

Đề bài C5 Trang 25 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C5 Trang 25 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 25 SGK Vật lý lớp 6:

Trong thí nghiệm ở trên, kết quả của lực mà lo xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm làm là cho hòn bi chuyển động theo hướng khác.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status