Giải bài C4 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo).

Đề bài C4 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Em đặt mắt nhìn như thế nào đế đọc kết quả đo ?

Lời giải câu C4 Trang 9 SGK Vật lý lớp 6:

Đặt mắt nhìn thẳng theo hướng vuông góc với cạnh của thước ở đầu kia của vật.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status