Giải bài C4 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo).

Đề bài C4 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không ?

Lời giải câu C4 Trang 87 SGK Vật lý lớp 6:

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng (vẫn 100ºC).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status