Giải bài C4 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo).

Đề bài C4 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có ?

Lời giải câu C4 Trang 84 SGK Vật lý lớp 6:

Do không khí có chứa hơi nước nên lớp không khí tiếp xúc với mặt ngoài của cốc thí nghiệm bị lạnh xuống và ngưng tụ lại thành những giọt nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status