Giải bài C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Đề bài C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C4 Trang 81 SGK Vat ly lop 6 – De bai

Lời giải câu C4 Trang 81 SGK Vật lý lớp 6:

(1) cao (thấp)

(2) lớn (nhỏ)

(3) mạnh (yếu)

(4) lớn (nhỏ)

(5) lớn (nhỏ)

(6) lớn (nhỏ)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status