Giải bài C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo).

Đề bài C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C4 Trang 78 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C4 Trang 78 SGK Vật lý lớp 6:

(1) 80ºC

(2) bằng

(3) không thay đổi

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status