Giải bài C4 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc.

Đề bài C4 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian ? Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng ?

Lời giải câu C4 Trang 76 SGK Vật lý lớp 6:

Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tiếp tục tăng theo thời gian, đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn nằm nghiêng lên (đoạn CD).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status