Giải bài C4 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 22: Nhiệt kế – Nhiệt giai.

Đề bài C4 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6:

Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì ? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì ?

Lời giải câu C4 Trang 69 SGK Vật lý lớp 6:

Nhiệt kế y tế có đặc điểm chỗ gần bầu đựng thủy ngân, ống quản bị thắt lại.

Cấu tạo như vậy có tác dụng: khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thuỷ ngân gặp lạnh co lại bị bịt ở chỗ thắt không trở về bầu được, nhờ đó ta có thể đọc được chính xác nhiệt độ cơ thể.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status