Giải bài C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Đề bài C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau ?

Lời giải câu C4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 6:

Các chất rắn khác nhau, nở (co lại) vì nhiệt khác nhau. Nhôm nở nhiều nhất, sau đó đến đồng, sắt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status